Spirální dynamika - Alexandra Hetmerová - Pramen Ra-dosti

Alexandra Hetmerová - Pramen Ra-dosti [Kroměříž] 603 204 716

Spirální dynamika

Spirální - jemné uvolňování kloubů, svalů, fascií, trojrozměrným pohybem.

Spirální dynamika je anatomicky podložený koncept, trojrozměrné pohybové koordinace lidského těla. Zakladatelé konceptu jsou francouzská fyzioterapeutka Jolan Deswarte a švýcarský lékař Christian Larsen.
Tento koncept využívá poznatků z anatomie, fyzikálních zákonů, poznatků o vývoji pohybového aparátu, k učení správnému, trojrozměrnému, dynamickému a systematickému pohybu . Celý koncept je ideální kombinací technik měkkých tkání, mobilizací kloubů a páteře , léčebným tělocvikem , automobilizacemi a účinnou cestou ke správného pohybu a držení těla.
Spirální dynamika je návodem ke správnému držení těla a koordinovanému pohybu.
Ale přečíst si návod, jak co používat samozřejmě samo o sobě, nestačí.
Musíme mít i chuť a odhodlání se to naučit. Podle toho pak naše tělo vypadá a o něčem vypovídá ... ale to je už další kapitola....


Úleva od bolestí hlubokým propracováním svalů a vazivového aparátu
Velmi šetrné zvětšení rozsahu pohybu
Zlepšení elasticity tkání
Svalová rovnováha
Stabilita
Získání nových informací a vjemů o pohybech v kloubech při cvičení a během dne
Integrace do denních činností

Indikace: všechny poruchy pohybového aparátu


kompletní nabídka poskytovaných služeb ceník poskytovaných služeb

Další nabízené služby

Lymfodrenáž
Spirální dynamika
Hawaiská masáž Lomi - Lomi horkými lávovými kameny
Viscerální manipulace
Kraniosakrální biodynamika – Dotek Mysteria